hamburger menu
photo

koran memoriseren voor broeders 16+

€75 /cursus

€20 Admin en materialen

De cursus zal bestaan uit een aantal lesweken waarbij de focus zal liggen op het memoriseren en de regels betreft de correcte uitspraak van de Quran (Ahkam Tajweed). De focus zal liggen op Djoez amma met de recitatiestijl Warsh (riwayat Warsh).

Aan het eind van de cursus heeft elke student Djoez amma gememoriseerd met de juiste uitspraak (Ahkam tajweed)