hamburger menu
photo

Gevorderd Arabisch voor volwassenen

€75 /cursus

€20 Admin en materialen

Mustawa 2: (gevorderden)

MODERN STANDAARDARABISCH

Arabischsprekende uit verschillende landen gebruiken het Modern Standaard Arabisch (MSA) om met elkaar te communiceren. Het MSA is de lingua franca die over de hele Arabische wereld (Noord-Afrika, Midden-Oosten en de Golf) gebruikt wordt. In de cursus Arabisch ga je aan de slag met het MSA. Dit is de officiële taal die tegenwoordig wordt gebruikt in de media, literatuur, in formele situaties en dat op school wordt onderwezen. MSA is gebaseerd op het Klassiek Arabisch, waarin de Koran is geschreven.

Het Arabisch heeft een alfabet van 28 letters en wordt van rechts naar links geschreven. Je leert in deze cursus stap voor stap de schrijfwijze en de uitspraak van het alfabet en zal daarna snel jouw eerste zinnen Arabisch kunnen lezen en schrijven!

De cursus is te volgen na het afronden van Mustawa-1-module. Je wordt in een aantal maanden wegwijs in verdieping deze mooie taal. Na afloop van de cursus kun je jezelf voorstellen, iemand begroeten en op basisniveau gesprekken voeren.

AAN DE SLAG MET DE CURSUS ARABISCH MUSTAWA 2

Aansluitend op het programma van Mustawa1 wordt in deze cursus meer verdieping gezocht in de Arabische grammatica. In deze cursus wordt aandacht besteed aan twee taalonderdelen: Sarf en Nahw.

Sarf: In Mustawa 1 heeft de student geleerd om werkwoorden te vervoegen, dit valt onder de vormleer of morfologie. In het Arabisch wordt dit Sarf genoemd. In Mustawa 2 wordt meer verdieping gezocht.

In het Arabisch bestaan de meeste woorden uit een basisvorm die drie of vier medeklinkers omvat, deze noemt men "de wortel".

De grammaticale term Sarf wordt gedefinieerd als het veranderen van de oorspronkelijke wortel in verschillende vormen om een beoogde betekenis te creëren die niet bereikt kan worden behalve doormiddel van deze verandering. Sarf omvat alle afgeleiden van de wortel, bijvoorbeeld de actievoerder en bijvoeglijke naamwoorden. Sarf is een wetenschap die de vormen van werkwoorden en vormen van woordtypen onderzoekt.

Nahw: In Mustawa 2 gaan wij de beginselen van Nahw-wetenschap, oftewel de Arabische grammatica of de zinsleer, behandelen.

Nahw is één van de vroegste wetenschappen die de Arabische moslims hebben ontwikkeld. De aanvang is te danken aan Abul Aswad al-Duali (أَبُـو الأَسْوَد الـدُّؤَلِـيُّ) , die de regels van de Arabische grammatica heeft geordend.

Bij de zinsleer (النَّـحْـوُ ) gaat het om de rangschikking van woorden en zinnen om goed gevormde zinnen in het Arabisch te creëren.

Nahw is de kennis van principes waarmee de toestand van de uitgangen van woorden bekend wordt. Nahw onderzoekt de functie van het woord in een zin en de organisatie van de zinsbouw.

In het Arabisch bepaalt dus niet de zinsvolgorde wat de functie van het woord is, maar de uitgang van het woord (de Haraka op de laatste letter of de twee laatste letters) laten zien of het woord bijvoorbeeld onderwerp ( الفَاعِلُ) is of lijdend voorwerp ( المَفْعُولُ بِهِ) is.

Na deze cursus ben je in staat om Arabische zinnen te vormen en basiszinnen te ontleden.

Mustawa 2 komt relatief overeen met het niveau A2 van het Europees Referentiekader (ERK).

Je Arabische woordenschat en grammatica worden uitgebreider en je uitspraak en spelling worden verbeterd. Langzamerhand raak je meer vertrouwd met het Arabisch. Als je dit niveau hebt beëindigd kan je correcte zinnen vormen volgens de Arabische grammatica, met name over onderwerpen die jou interesseren. Je bent in staat om ervaringen, gebeurtenissen en gevoelens te beschrijven.