hamburger menu

Wie zijn we?

Het sociaal cultureel centrum is opgericht in 2004 te Rotterdam. Als stichting voelen wij ons verbonden met minderheden die diverse etnische, culturele komaf hebben. Wij verlenen aan minderheden ondersteuning en stimuleren gelijktijdig omeen positieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving middels een goede integratie aan te sporen. Mede hierdoor heeft een groep kinderen van Nederlandse islamitische ouders positief en gunstig bijgedragen aan de oprichting van de stichting. De stichting is geregistreerd als een educatief sociaal cultureel centrum.Voor meer interesse kunt u een keer langs komen of een email sturen naar: info@ssccn.nl

Ons Missie

Wij zorgen voor het individu, het gezin en de maatschappij middels bij te dragen aan een effectieve participatie in zijn geheel. Wij intensiveren als stichting de onderlinge communicatie en eendrachtigheid onder Nederlandse ingezetenen uitgaand van de universele menselijke normen en waarden.

Ons visie

Wij bieden professionele, realistische en onafhankelijke kwalitatieve diensten aan om integrale opvoeding te bevorderen . Wij streven ernaar om communicatie, solidariteit en saamhorigheid te bespoedigen en te bemoedigen onder uiteenlopende burgers binnen diverse kringen.