Huiswerkbegeleiding

 Wilt u ook zo graag dat uw kind zijn huiswerk maakt?
Heeft uw kind moeite om zijn/haar huiswerk zelfstandig te maken?
Stelt uw kind ook het huiswerk uit omdat hij wilt internetten, buiten spelen of tv kijken?
Zit uw kind op de basisschool en valt hij onder groep 4 t/m 8?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Speciaal voor uw kind is er een mogelijkheid voor huiswerkbegeleidingbij het "
sociaal cultureel centrum In Nederland’, de la reyweg 297 te Den Haag.
Wat zijn onze doelstellingen?
Het kind ondersteunen bij het behalen van goede resultaten op school,
Het kind ondersteunen bij de vakken waar het moeite mee heeft,
Het zelfvertrouwen en de motivatie opbouwen bij het kind.
Welke ondersteuningen krijgt uw kind?
Uw kind krijgt begeleiding bij de vakken waar hij/zij zwak in is,

Daarnaast besteden we ook aandacht aan studievaardigheden zoals het leren van de toets,
begrijpend lezen en studerend lezen.
Wat doen we nog meer bij de huiswerkbegeleiding?
Eerst vindt er een intakegesprek plaats en bespreken we het rapport van uw kind om helder
te krijgen waar uw kind moeite mee heeft,
Ook houden we gesprekken met de leerkracht van uw kind,
Verder worden er periodiek evaluatiegesprekken uitgevoerd met de ouders/verzorgers.
Wanneer is er huiswerkbegeleiding?
In het sociaal cultureel centrum zal drie keer per week huiswerkbegeleiding gegeven worden.
Elke dag wordt er begeleiding gegeven aan kinderen van maximaal twee basisschoolgroepen.

Het programma ziet er als volgt uit:
Op maandag voor de groepen 4 en 5
Op dinsdag voor de groepen 6 en 7
Op vrijdag voor groep 8
Voor alle dagen geldt dat er van 16.00 tot 18.00 huiswerkgeleiding is met een kleine pauze van een kwartier.
Wat zijn de kosten? 10 euro per dag. Maandelijks betaald u dus 40 euro per kind. Gelieve per dag vooraf betalen bij de begeleider.

Verdere informatie?
Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met Ouafaa Abrazi,
de huiswerkbegeleidster van ons sociaal cultureel centrum. Het nummer is: 0654798011 en/of
dhr Mbarek ,directeur van het centrum teln: 0655697006.

Facebooktwittergoogle_plusyoutubetumblr
Gebedstijden

islamitische dagen